گامی مهم در راستای تقویت صنوف بخش کشاورزی در استان سمنان؛ اتاق اصناف کشاورزی در استان سمنان تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستان‌های این استان و نیز اتاق اصناف کشاورزی استان سمنان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در راستای تقویت صنوف بخش کشاورزی در استان سمنان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد در این خصوص اظهار داشت: تشکیل اتاق اصناف در سطح استان و شهرستان‌های سمنان بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و به‌تبع آن الزام تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در شهرستان‌ها و مرکز استان‌های کشور انجام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس اصلاحیه‌ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در شهرستان‌ها و مرکز استان سمنان به ترتیب در ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها و نیز مدیریت تعاون روستایی استان سمنان مستقر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه پس از تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‌ها در استان سمنان اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستان‌های استان سمنان از طریق برگزاری انتخابات ایجاد می‌شود تصریح کرد: هم‌اکنون امور صنفی مرتبط با بخش کشاورزی توسط نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان‌ها پیگیری می‌شود و این تشکل تا زمان شکل‌گیری اتاق اصناف کشاورزی در سطح شهرستانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ اما با تشکیل اتاق اصناف به وظایف، مأموریت‌ها، اختیارات، اموال و دارایی‌ها تعهدات، بستانکاری‌ها و دیون این نهاد عیناً به اتاق اصناف کشاورزی در شهرستان‌ها منتقل می‌شود.

میرعماد اضافه کرد: نظام صنفی کشاورزی استان سمنان نیز تا زمان شکل‌گیری دوسوم اتاق‌های اصناف کشاورزی در شهرستان‌های این استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با تشکیل دو سوم اتاق‌های اصناف کشاورزی در شهرستان‌های استان سمنان همه وظایف، مأموریت‌ها، اختیارات، اموال و دارایی‌ها، تعهدات، بستانکاری‌ها و دیون نظام صنفی کشاورزی استان سمنان عیناً به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان سمنان منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد با این اقدام، اتاق اصناف کشاورزی در سطوح استانی و شهرستانی بتوانند نیازهای بهره‌برداران این بخش را پیگیری و در راستای رفع آن تلاش کنند.

طراحی سایت توسط فراکارانت