۱۸۱ پروژه عمرانی و تولیدی در بخش کشاورزی استان سمنان افتتاح می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: هم‌زمان با هفته دولت ۱۸۱ پروژه عمرانی و تولیدی در بخش کشاورزی استان سمنان افتتاح می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد اظهار داشت: این تعداد پروژه کشاورزی با صرف بیش از ۱۱۸۳ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال آماده بهره‌برداری رسمی شده است. وی عنوان کرد: از مجموع این ۱۸۱ پروژه که قرار است به مناسبت هفته دولت امسال در بخش کشاورزی استان سمنان افتتاح شود؛ ۱۵۰ پروژه آن از پروژه‌های عمرانی است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها گفت: این تعداد پروژه عمرانی بخش کشاورزی استان سمنان با صرف ۶۳۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال آماده افتتاح شده است. میرعماد با بیان اینکه این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و امور عشایری استان سمنان آماده افتتاح شده است افزود: از این ۱۱۰ پروژه در حوزه آب و خاک بخش کشاورزی است که با صرف بیش از ۳۷۹ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است. به گفته وی، ۲۲ پروژه عمرانی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری با صرف بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال و ۱۸ پروژه نیز در بخش عشایری با بیش از ۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای افتتاح در هفته دولت آماده بهره برداری شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه ۳۱ طرح تولیدی بخش کشاورزی در استان سمنان برای هفته دولت آماده بهره برداری شده است افزود: برای تکمیل و بهره‌برداری از این تعداد پروژه نیز ۵۵۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال اعتبار از محل تسهیلات بانکی و آورده شخصی سرمایه‌گذاران هزینه شده است. وی افزود: از این تعداد ۱۲  پروژه در حوزه تولیدات گیاهی، ۱۷ پروژه در بخش تولیدات دامی، و ۳ پروژه در بخش صنایع تبدیلی است که در هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با افتتاح این طرح‌ها برای یک هزار و ۴۲۳ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. میرعماد با اشاره به اینکه این ۱۸۱ پروژه در همه شهرستان‌های استان سمنان آماده بهره‌برداری شده است افزود: همچنین با افتتاح این پروژه‌ها سه هزار و ۳۵ خانوار استان سمنان از تسهیلات و منافع افتتاح آن بهره‌مند می‌شوند.

طراحی سایت توسط فراکارانت