۳۳ پرونده متقاضیان تغییر کاربری استان سمنان بررسی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ۳۳ پرونده متقاضیان تغییر کاربری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، غلامرضا خراسانیان در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و سایر اعضا برگزار شد اظهار داشت: تعداد ۳۳ فقره پرونده متقاضیان تغییر کاربری بررسی شد و پس از بحث تعداد ۹ طرح شامل گلخانه سبزی و صیفی و دامداری مورد تصویب قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با اجرای پنج طرح خدمات عمومی و گردشگری نیز در این نشست موافقت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها سازمان اظهار داشت: در این جلسه با احداث ۱۹ طرح خانه کارگری و دیوارکشی باغات نیز موافقت شد.

گفتنی است به‌موجب تبصره یک قوانین تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی بوده که اعضای آن شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار بوده و جلسات نیز به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت