English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

۵۰۷ هکتار اراضی به کشاورزان استان سمنان بازگردانده شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در راستای رفع تداخلات اجرای قوانین موازی ۵۰۷ هکتار اراضی به کشاورزان استان سمنان بازگردانده شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مدیر امور اراضی و دبیر کمیسیون رفع تداخلات استان با بیان اینکه این مهم در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در حال اجرا است اظهار داشت: در اجرای ماده۵۴ قانون رفع موانع تولید، قوانین موازی از جمله قانون اصلاحات ارضی دهه ۴۰ و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در یک عرصه واحد بررسی‌شده و مالکیت آن دسته از ارا ضی که قبلا اعلام گردیده با توجه به اجرای قانون اصلاحات ارضی در تملک و اختیار کشاورزان قرار داده خواهد شد.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید از سال ۹۴ تاکنون گفت: رفع موانع تولید در بخش کشاورزی با تأکید ماده ۵۴ قانون فوق الذکر لزوماً بررسی مستندات ازجمله نقشه‌ها و عکس‌های ماهواره‌ای که دلالت بر کشت و زرع در سنوات گذشته را دارد بررسی می‌کند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این موضوعات در کمیسیون رفع تداخلات اجرای قوانین موازی استان سمنان مصوب و آن قسمت از اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان منتقل‌شده بود و در اجرای قانون ملی شدن ، ملی اعلام‌شده بود از اراضی دولتی جدا کرده و به کشاورزان بازگردانده می‌شود.
مرادی حقیقی تصریح کرد: اجرای این قانون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای بهره‌برداران بخش کشاورزی نداشته و تمامی هزینه‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: از ابتدای ابلاغ این قانون (سال ۹۴) تاکنون بیش از ۱۰۰ پلاک با مساحت ۵۸ هزار و ۴۵۰ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و میزان ۵۰۷ هکتار از این اراضی به کشاورزان بازگردانده شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان وسعت کل استان سمنان را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۹۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان می باشد،که با حفظ و حراست از این منابع امنیت غذائی مردم و سایر هموطنان تامین خواهد شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت