۷۰ درصد سطح جالیزهای استان سمنان در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ۷۰ درصد سطح جالیزهای استان سمنان در سال‌های اخیر کاهش یافته است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی این استان با اقدامات مناسبی سهم بسزایی در کاهش مصرف آب استان دارد. وی گفت: استان سمنان در تعهد به وزارت نیرو باید ۱۷۱ میلیون مترمکعب از مصرف آبی خود را کم کند که ما در این زمینه اقداماتی را صورت داده‌ایم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: توسعه کشت‌های مکانیزه، نشاکاری، بذرهای کم آب بر در زمره اقداماتی هستند که برای کاهش مصرف آب توسط جهادی کشاورزی انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد. میرعماد اضافه کرد: با اجرای طرح‌های حوزه کشت در زمینه کشاورزی و مدیریت باغی و زراعی ۸۹ میلیون مترمکعب و با استفاده از تجهیزات آبیاری نوین ۶۸ میلیون مترمکعب آب در سطح کشاورزی استان صرفه‌جویی خواهد شد.   وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در راستای اجرای طرح‌های آبیاری نوین حتماً موضوع تأمین آب و شرایط خاک را در نظر می‌گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: هیچ طرح سامانه نوین آبیاری بدون آزمایش آب‌وخاک انجام نخواهد شد و در جایی سیستم اجرا می‌شود که آزمایش‌های آن پاسخ مثبت دهد. میرعماد گفت: تمامی استخرهایی که در استان سمنان وجود دارد یک هزار و ۶۰۰ باب است که یک هزار و ۵۳۳ مورد آن برای سامانه‌های نوین آبیاری و ذخیره آب که از الزامات است، محسوب می‌شود و مابقی عمدتاً به خاطر قنوات است که به خاطر بهره‌وری و افزایش راندمان آب حفر می‌شو‌د. وی خاطرنشان کرد: ۸۹ هزار هکتار زراعت و ۶۵ هزار هکتار باغ در سطح استان سمنان وجود دارد که سالانه یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون مترمکعب نیاز آبی دارند.

طراحی سایت توسط فراکارانت